dissabte, 27 de novembre del 2010

SI

Imatge impresa al sobre de cartes de propaganda electoral